Κεντρική Οδός ΒΙ.ΠΕ. Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, - Τ.Κ.: 57400

Τηλέφωνο: 2310723066

Κινητό: 6977292966

Φαξ: 2310795566

E-mail: info@supersecurity.gr

Κατηγορία: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Επισκεψιμότητα: 96054

Ιστοσελίδα: http://www.supersecurity.gr, http://www.supersafety.gr