2310723066 Κεντρική Οδός ΒΙ.ΠΕ. Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη

Φωτογραφίες